Donde le escribieron con letras grandes. Este es don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo. llevaba el retulo los ojos de cuantos venian a verle. y como leian. Bożej Łaskawej 16. lutego 2010 08:29:00


Wielkim admiratorem Matki Bożej Łaskawej był brat Alojzy Kosiba, którego szczątki w metalowej trumience umieścił koło maryjnego ołtarza kardynał Franciszek Macharski. Mieszkańcy Wieliczki do dziś opowiadają o dobroci zakonnika i jego poczuciu humoru, choć od śmierci tego "świętego jałmużnika" minęło 70 lat (zmarł 4 stycznia 1939 r.). Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 1963 r. Brat Alojzy spędził w zakonie reformatów 60 lat. Do dziś można wejść do jego celi, w której mnisi nic nie zmienili. Był kwestarzem i jałmużnikiem. Słynął z pogody ducha i dobroci. Oczekujące narodzenia dziecka mieszkanki miasteczka prosiły go o modlitwę. W 1990 r. Jan Paweł II w liście z okazji 700-lecia Wieliczki napisał m.in. Przeprowadzone w 1989 r. badania konserwatorskie nie potwierdziły tej tradycji. W klasztornych księgach można za to znaleźć opisy cudów doznanych za pośrednictwem wielickiej Madonny. Obraz koronował papieskimi koronami w 1995 r. kard. Franciszek Macharski, a uroczystość upamiętniono płaskorzeźbą z podobizną kardynała (po lewej stronie kaplicy). Zakonnicy postanowili też podziękować Janowi Pawłowi II, który błogosławił korony dla Maryi - malowaną scenę błogosławieństwa umieszczono na sklepieniu kaplicy, a płaskorzeźba z podobizną papieża znajduje się na jednej ze ścian.


greamaryl

Komentarze (0) ||0|| /comments/bozej-laskawej
slowa kluczowe:
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN